جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دکتری هماتولوژی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : دامپزشکی
  • گرایش : ایمنی شناسی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/07/07
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها