جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : روانپزشک، هیات علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : روانشناسی
  • گرایش : روانپزشکی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/07/07
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها