جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : دانش آموخته کارشناسی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حسابداری
  • گرایش : حسابداری
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1401/07/11
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها