جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه تهران
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانش آموخته کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشگاه تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : کارآفرینی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/07/16
مقالات جدیدترین رویدادها