جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • گرایش : رفتارحرکتی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/08/04
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها