جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه لرستان
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه لرستان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : تاریخ
  • گرایش : تاریخ ایران اسلامی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/08/05
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها