• اقدامات و اصلاحات کشاورزی افشارها (با تاکید بر خراسان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/05
  • تعداد بازدید: 121
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  اقدامات و اصلاحات کشاورزی افشارها (با تاکید بر خراسان)

  خراسان به حکم موقعیت جغرافیای خاص اش، به عنوان شرقی ترین ناحیه ایران با شرایط و امکانات بسیارمناسب در زمینه های تجارت و بازرگانی، کشاورزی و دامپروری همواره به عنوان یکی از مهمترین ایالت های ایران دوره حاکمیت افشاریان، به شمار می رفت.

  این ایالت از سقوط صفویه تا برآمدن قاجارها به مدت بیش از نیم قرن مرکز قدرت افشاریه بود. این پژوهش در پی آن است تا با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی به بررسی اقدامات و اصلاحات کشاورزی افشارها ( با تاکید بر خراسان) بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که مهم ترین اقدامات، اصلاحات و محصولات تولیدی کشاورزی این دوره چه بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها