جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : faculty of humanities, english department of humanities, khayyam university
  جزئیات بیشتر
  • رشته : آموزش زبان انگلیسی
  • گرایش : زبان و ادبیات انگلیسی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/08/07
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها