جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، گرایش تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه پیام نور فسا
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم تربیتی
  • گرایش : تاریخ و فلسفه آموزش وپرورش
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/08/10
مقالات جدیدترین ژورنال ها