• بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان شادگان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/10
  • تعداد بازدید: 207
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان شادگان

  پژوهش حاضر که ازنوع پژوهش های کمی است با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی و هوش هیجانی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان شادگان صورت گرفت است. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه مورد پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان شادگان.

  نمونه شامل 30 دانش آموز می باشد که به روش نمونه گیری خوشه ای، انتخاب شدند. ابزار بکاررفته در این جستار، پرشسنامه هوش معنوی کینگ (sisri) و پرسشنامه هوش هیجانی پل بوده است که براساس یافته های تحقیق، هر دو ابزار دارای روایی و پایایی هستند. نتایج تحلیل داده های پژوهش به شرح زیر است: بین هوش معنوی و هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر رابطه معناداری وجود دارد؛ هر چه هوش هیجانی بالاتر و هوش معنوی نیز بالاتر باشد، پیشرفت تحصیلی دانش آموز بهتر و چشمگیرتر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها