جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : متفرقه
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : kerala university, department of linguistics, kariavatiom p.o, thiruvananthapuram keralaindia
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زبان شناسی همگانی
  • گرایش : زبان شناسی همگانی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/08/11
مقالات جدیدترین ژورنال ها