جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم تربیتی
  • گرایش : مدیریت آموزشی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/08/18
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها