جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه بیرجند
  تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه بیرجند
  جزئیات بیشتر
  • رشته : روانشناسی
  • گرایش : روانشناسی
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1401/08/28
مقالات جدیدترین رویدادها