جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : متفرقه
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : استادیار جامعه المصطفی العالمیه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)، و عضو گروه روان شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  جزئیات بیشتر
  • رشته : روانشناسی
  • گرایش : روانشناسی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/08/30