جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور زابل، سیستان و بلوچستان، ایران و آموزش و پرورش شهرستان زهک
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زبان و ادبیات فارسی
  • گرایش : زبان و ادبیات فارسی
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1401/09/13
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها