جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کاردانی
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم تربیتی
  • گرایش : آموزش و پرورش دبستانی
  • تحصیلات : کاردانی
  • تاریخ انتشار : 1401/10/05