جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : گروه روان شناسی سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : روانشناسی
  • گرایش : روانشناسی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/10/13
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها