جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه قم
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حقوق خصوصی
  • گرایش : حقوق عمومی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/10/15
مقالات جدیدترین ژورنال ها