جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی رشته مهندسی پزشکی موسسه آموزشی عالی زند شیراز
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی مواد
  • گرایش : مهندسی پزشکی - بیومواد
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/11/26
مقالات جدیدترین ژورنال ها