جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : متفرقه
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : phd in hydrogeology, university of birmingham, edgbaston st., btt, united kingdom
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زمین شناسی
  • گرایش : آبشناسی (هیدرولوژی)
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/11/27
مقالات جدیدترین ژورنال ها