جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری کارافرینی دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : کارآفرینی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/12/02
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها