جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : مدیریت دولتی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/12/03
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها