• طراحی و اعتبار یابی نشاط سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی با رویکرد اکتشافی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/03
  • تعداد بازدید: 192
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  طراحی و اعتبار یابی نشاط سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی با رویکرد اکتشافی

  هدف: هدف از این پژوهش، ارائه مدل نشاط سازمانی بر اساس مولفه‌های ارزش‌های اسلامی با رویکرد آمیخته در دانشگاه آزاد اسلامی شمال کشور بوده است.

  طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: روش تحقیق به لحاظ داده ترکیبی با رویکرد اکتشافی بوده است. در این راستا، در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و سازمانی به شیوه غیرتصادفی و روش گلوله برفی به تعداد 30 نفر انتخاب شده‌اند. در بخش کمی هم مدیران و معاونان و اعضای هیئت‌علمی به تعداد 3062 نفر و حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان به تعداد 342 نفر برآورد گردید. برای پیشگیری از کاهش تعداد و اطمینان بیشتر و برگشت‌پذیری پرسش‌نامه‌ها نمونه به تعداد 370 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعیین شد. شاخص‌های شناسایی‌شده از طریق تحلیل محتوا با روش دلفی‌فازی توسط خبرگان تأیید شد.

  یافته‌های پژوهش: در این پژوهش با تحلیل عاملی اکتشافی مشخص شد ابعاد ارزش‌های اسلامی شامل ارزش‌هایی فردی، اجتماعی و سازمانی و ابعاد نشاط سازمانی شامل عوامل کاری، احساسات مثبت و علاقه‌مندی به‌کار می‌باشد. نتایج مدل‌یابی ساختاری نشان داد ارزش‌های فردی، اجتماعی و ارزش‌های سازمانی به‌عنوان پیشایندهای ارزش‌های اسلامی بر نشاط سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی تأثیرگذارند.

  محدودیت‌ها و پیامدها: ازآنجاکه پژوهش در دانشگاه‌های شمال کشور انجام شده است، موجب کاهش تعمیم‌پذیری به سایر استان‌ها می‌شود. پیشنهاد می‌گردد در پژوهش‌های آتی با انتخاب حجم نمونه بزرگ‌تر، نتایج دقیق‌تری به‌دست آید. پیامد‌های عملی: گسترش نشاط در سازمان می‌تواند به بهبود سلامت کارکنان آن سازمان کمک کند. ابتکار یا ارزش مقاله: از منظر بنیادی، نتایج این پژوهش در حوزه مدیریت رفتار سازمانی می‌تواند چارچوبی برای مطالعات آتی در زمینه نشاط سازمانی و ارزش‌های اسلامی محیط کار فراهم آورد. از منظر کاربردی نیز می‌تواند به تعیین وضعیت نشاط سازمانی بر اساس مؤلفه‌های ارزش‌های اسلامی محیط کار در همه مراکز آموزشی، نهادها و دستگاه‌های اجرایی بپردازد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها