جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه گلستان
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دکترا اکولوژی جنگل، دانشگاه گرگان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زیست شناسی
  • گرایش : علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/12/07
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها