• بررسی و ارزیابی سرانه فضای سبزشهری مطالعه موردی: شهر سنندج

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/07
  • تعداد بازدید: 77
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09142959557

  بررسی و ارزیابی سرانه فضای سبزشهری مطالعه موردی: شهر سنندج

  بررسی و تحلیل سرانه کاربری ها از جمله کاربری فضای سبز شهری به عنوان یکی از عناصرزیست محیطی در برنامه ریزی شهری دارای اهمیت فراوانی می‌باشد. پراکندگی نامناسب کاربری فضای سبز شهری و کمبودسرانه آن بویژه درکلان شهرها از جمله دغدغه های اصلی مدیران شهری است به راستی فضای سبز به عنوان جزءضروری و لاینفک پیکره شهرها در متابولیسم آنها نقش اساسی دارد و کمبود آن می تواند اختلالات جدی در حیات شهرها به وجود آورد.

  توجه به فضای سبز به طور عام به عنوان ریه های تنفسی شهرها تعریف اغراق آمیزی از کارکردهای آن نیست بلکه این تشبیه بیان کننده حداقل کارکرد آن در مفهوم اکولوژیک شهرها به شمار می رود از آنجا که اهمیت فضای سبز درحیات شهر و پایداری آن و تاثیرات فیزیکی و طبیعی و اجتماعی آن در سیستم شهری انکارناپذیر است به همین علت کاربری فضای سبز در شهرها و سرانه آن یکی از مباحث اساسی در برنامه ریزی و مدیریت شهری تلقی شده و میزان و نحوه پراکنش آن دراین پژوهش مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است.

  روش پژوهش حاضر با استفاده از آمارهای موجود  و با روش اثباتی می‌باشد. نتایج تحقیق حاکی از این واقعیت است که منطقه مورد مطالعه با کمبود سرانه ونیز پراکندگی نامناسب فضای سبز شهری روبرو بوده و جهت مکان یابی و احداث بوستان‌های جدید می‌توان باتبدیل کاربری‌های دیگر به کاربری سبز، احداث سطوح عمودی و بام‌های سبز، ایجاد کریدرهای درختی در سطح شهر سنندج و احداث پاکت پارکها، تدوین تدابیر سخت گیرانه جهت حفظ و گسترش فضاهای سبز شهری درجهت افزایش سرانه کاربری مورد نظر اقدام و با اتخاذ تدابیر بالا به رفع کمبود سرانه در منطقه و ایجاد عدالت اجتماعی در سطح آن که یکی از اهداف برنامه ریزی شهری می‌باشد دست یابیم.

  در این پژوهش ابتدا نسبت به جمع آوری آمار جمعیتی، مساحت بوستان ها، سطوح ترافیکی، مساحت جنگل کاری های داخل و خارج حوزه شهر پرداخته و با استفاده از فرمول سرانه ها نسبت به تجزیه و تحلیل وضع موجود با تعاریف مطلوب و مدلهای موجود همت گمارده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها