جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه اصفهان
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : فلسفه
  • گرایش : فلسفه
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/12/14
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها