جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، گروه مدیریت بهره وری و پروژه
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی صنایع
  • گرایش : مدیریت سیستم و بهره وری
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/12/27
مقالات جدیدترین رویدادها