جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آمریکای شمالی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مطالعات جهان
  • گرایش : مطالعات آمریکای شمالی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/12/28
مقالات جدیدترین رویدادها