جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای گرایش آسیای مرکزی و قفقاز، دانشگاه علامه طباطبایی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم سیاسی
  • گرایش : مطالعات منطقه ای
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/12/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها