تاکنون مقاله ای برای این رویداد ثبت نشده است!!!
 • ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
  دسته بندی ها : کشاورزی - علوم انسانی - مهندسی پزشکی - علوم زیستی - مدیریت
  سطح رویداد : ملی
  نوع رویداد : حضوری
  مهلت ثبت نام : 1395/10/06
  تاریخ انتشار : 1395/10/17
  دبیرخانه رویداد : دبیرخانه دائمی رویداد
  وضعیت رویداد : برگزار شده
  جزئیات بیشتر رویداد
  • مهلت ارسال چکیده : 1395/09/01
  • مهلت ارسال مقاله : 1395/09/26
  • زمان برگزاری : 1395/10/16
  • شهر محل برگزاری : تهران
  • دبیرخانه رویداد : دبیرخانه دائمی رویداد
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد : -
  • ایمیل دبیرخانه رویداد: -

  تلفن تماس با دبیرخانه: 77491587

  رایانامه: info@naconf.ir