• شناخت تاثیر عناصر مدیریت ارتباط یکپارچه بازاریابی بر عملکرد شرکت های پخش محصولات غذایی، شوینده، آرایشی بهداشتی در اصفهان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/01/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/01/15
  • تعداد بازدید: 237
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  شناخت تاثیر عناصر مدیریت ارتباط یکپارچه بازاریابی بر عملکرد شرکت های پخش محصولات غذایی، شوینده، آرایشی بهداشتی در اصفهان

  ارتبااطات بازاریابی یکپارچه (imc) مفهومی جدید در علم بازاریابی در جهت افزایش اثربخشی تکنیک های بازاریابی است. imc با یکپارچه سازی ارتباطات بازاریابی، ضمن کاهش هزینه ها بازاریابی را هدفمند تر و با برنامه تر می سازد در پژوهش حاضر سعی شده تاثیر عناصر imc بر عملکرد برند سنجیده شود. imc با 5 عنصر تعامل، ماموریت بازاریابی، زیربنای سازماندهی، ثبات و استحکام استراتژیک و طراحی و ارزیابی سنجیده شده و عملکرد برند با 3 عنصر عملکرد فروش، مزایای برند و رضایت مشتری برآورد شده است.

  پرسشنامه پژوهش از ترجمه و تصحیح پرسشنامه تحقیقی با موضوع مشابه در استرالیا توسط اساتید صاحب نظر به دست آمده و دارای 30 سوال است، که 20 سوال اول عناصر imc و 10 سوال انتهایی عملکرد برند را می سنجد. پرسشنامه در بین مدیران شرکت های پخش محصولات غذایی، شوینده، آرایشی و بهداشتی توزیع شده است.

  از بین 97 شرکت نمونه 50 شرکت حاضر به همکاری شده و هر کدام 2 پرسشنامه را تکمیل نمودند. تحلیل داده های به دست آمده با کمک نرم افزار spss صورت گرفته و ضمن استفاده از آمار توصیفی در جهت مشخص شدن جنسیت، تاهل و سطح مدیریت پاسخ دهندگان با استفاده از امار استنباطی با روش رگرسیون تاثیر عناصر imc بر عملکرد برند سنجیده شد.

  نتایج پژوهش نشان می دهد که عناصر imc بر هر 3 عنصر عملکرد برند (عملکرد فروش، مزایای برند و رضایت مشتری) رابطه مستقیم و معنی داری دارند. ولی در سنجش مجزای عناصر مشخص گردید که تنها طراحی و ارزیابی تاثیر معنی داری بر هر سه عنصر عملکرد برند دارد. البته تعامل نیز تاثیر معنی داری بر عنصر مزایای برند دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها