• تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری با میانجیگری اثربخشی سازمانی بر مزیت رقابتی بازارهای خدماتی، مورد مطالعه: بانک رفاه استان گیلان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/27
  • تعداد بازدید: 173
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری با میانجیگری اثربخشی سازمانی بر مزیت رقابتی بازارهای خدماتی، مورد مطالعه: بانک رفاه استان گیلان

  امروزه پیشرفت اقتصادی و بازرگانی کشور در گرو پیشرفت صنعت بانکداری پا به پای سایر صنایع کشور و همچنین بانکداری سایر کشورهای پیشرفته است. در حال حاضر درصد بالایی از مالکیت این صنعت در اختیار دولت بوده ولی با ظهور بانکهای خصوصی رقابت در این صنعت نیز آغاز شده اما با این وجود فاصله بسیار زیادی با سطح بانکداری جهانی دارد.

  کسب برتری رقابتی مستلزم بهبود خدمات ارائه شده است. با توجه به این که هدف از انجام این پژوهش، تبیین تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر مزیت رقابتی با میانجیگری اثربخشی سازمانی می باشد. این تحقیق از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است و همچنین از لحاظ جمعآوری داده نیز یک تحقیق توصیفی- همبستگی می باشد.

  جامعه آماری شامل کلیه شعب بانک رفاه در استان گیلان می باشد که تعداد پرسنل شعب 386 نفر بوده و از طریق جدول مورگان تعداد حداقل نمونه 196 نفر می باشد. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که اثربخشی سازمانی یک نقش میانجی در ارتباط بین ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی بازارهای خدماتی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها