• مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/04/13
  • تعداد بازدید: 588
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  آموزش و پرورش درهمه کشور از جمله شهر دزفول در دوران کرونا در مبحث افسردگی  دانش اموزان در مقاطع متوسطه  دوم و ارتباط معلمان  ووالدین دانش آموزان  در مورد افسردگی  دانش آموزان وتاثیر بر آن ها و فقر به وجود آمده در اثر نبود امکانات ارتباطی و تبلت بین دانش آموزان متوسطه  دوم در  دوران بیماری کوید_19 با چالش ها و شرایط تازه ای رو به رو شد و مفهوم مدرسه با تعریف و تصویری که در ذهن مردم نقش بسته بود بسیار فاصله گرفت .

   مردم مناطق محروم شهر دزفول و دانش آموزان تمامی مقاطع در حالت عادی از کیفیت آموزشی بالایی برخوردار نبودند به دلیل کمبود امکانات و فقر بین دانش آموزان این استان و روستاهای اطراف در این دوران آسیب بسیار جدی دیدند  و جبران نا پذیر دید.

  آموزش و پرورش در حتی دردوران پسا کرونا اکولوژی و زیست بوم جدیدی را تجربه میکندکه همه ابعاد آن از نقش والدین،دانش آموزان ،معلمان و مشکلات آنها ،تولید منبع های آموزشی ،مدیریت کلاس و مدرسه و برنامه ریزی آموزشی مدرسه به یک صورت بندی تازه نیاز دارد.

  هدف از نگارش  این مقاله بررسی و سازماندهی شرایط کرونایی در  تعلیم و تربیت دانش آموزان  مقاطع مختلف مناطق  شهر دزفول و روستا های اطراف و آموزش مجازی و چالش های بوجود آمده در دوران کرونا ، مشکلات حوزه های مختلف اعم از دانش آموزان و معلمان و والدین و پس از آن چالش های پیش رو برای دانش آموزان ،والدین،معلمان و مدیران مدارس در دوران پسا کرونا  و ارائه راهکار های مناسب مدیریتی برای اداره کلاس و مدرسه و تجزیه و تحلیل مدیریت و اهمیت مدیریت در سازمانها و آموزشگاه ها و مدارس برای ارتقای کیفیت و بدست آوردن نتیجه مطلوب در دوران پسا کرونا  و برنامه ریزی مناسب برای بازدهی بالا در این دوران  در رابطه با این قشر مهم و آسیب پذیر جامعه یعنی دانش آموزان تمامی مقاطع مناطق محروم میباشد و میزان افسردگی .و مشکلات به وجود آمده برای دانش آموزان نیازمند و قشر های پایین در شهر دزفول در دوران کرونا و پست کرونا در این مقاله است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید