• تاثیر کارایی سرمایه گذاری بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 416
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  تاثیر کارایی سرمایه گذاری بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

  یکی از راه های تامین سرمایه برای سرمایه گذاری، انتشار اوراق قرضه و سهام از طریق بازار بورس می باشد. بازار بورس اوراق بهادار نقش مهمی را در جذب سرمایه های اندک مردم و تأمین مالی شرکت ها فراهم می آورد. از آنجا که این بازارها در تخصیص منابع و سرمایه ملی نقش سازنده ای دارند، بنابراین مطلوبیت آن‌ها در جهت توسعه اقتصادی جامعه خواهد بود. افراد در این بازار انتظار دستیابی به سود را دارند. مهم ترین عاملی که در اتخاذ سرمایه گذاری در بورس فرا روی سرمایه گذار قرار دارد عامل کارایی سرمایه گذاری می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که تعداد 131 شرکت 917 سال-شرکت) بطور نمونه گیری سیستماتیک انتخاب گردیده اند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر کارایی  سرمایه گذاری برهزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده های ترکیبی طی دوره 1396-1390 می باشد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ ها نشان داد که بین کارایی سرمایه گذاری و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد همچنین متغیر سرمایه گذاری بیش از حد بر هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد بنابراین با گسترش مطالعات در حوزه ی سرمایه گذاری به فعالان بورس، اعضاء هیئت مدیره شرکت ها، سهامداران، شرکت های حسابرسی، پژوهشگران و غیره پیشنهاد می شود با مباحث کارایی سرمایه گذاری بیشتر آشنا شده تا نقش مهمی در زمینه کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام داشته باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها