• بررسی تطبیقی تأثیر فرهنگ بر معماری و طراحی لباس با تمرکز بر مقطع تاریخی دوره صفویه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 713
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقاله بررسی تطبیقی تأثیر فرهنگ بر معماری و طراحی لباس با تمرکز بر مقطع تاریخی دوره صفویه

  معماری و طرّاحی لباس از جمله هنر‌‌های کاربردی هستند که می‌ توان بیشترین تشابه را در مبانی نظری، عملکرد و زیباشناسی آنها شاهد بود. داشتن سرپناه و پوشش بخشی از نیاز‌‌های اوّلیّه و اساسی انسان است و از این روست که این هنر‌‌های کاربردی قدمتی بسیار دیرینه دارند. در آغاز پوشاک و معماری همچون پوست دوّم و سوّم برای بدن انسان، تنها جنبه‌‌ ی حفاظتی و امنیّتی داشتند و او را در مقابل عوامل جوّی و طبیعی مصون نگه می ‌‌داشتند. امّا با گذشت زمان و رشد قابلیت ‌‌های انسان و توسعه‌‌ی تعاملات و ارتباطات اجتماعیش و شکل‌‌گیری منش‌‌های اعتقادی و دینی در جوامع گوناگون، بناها و تن‌‌ پوش ‌‌ها با بسط و گسترش حیطه‌‌ی کارکردیشان، علاوه بر جنبه‌‌ ی حفاظتی، دارای نقشی نمادین و فرهنگی شدند،

  به‌‌ طوری که توانستند با ویژگی‌‌های شکلی و محتوایی خود، نگرش ‌‌ها و رویکردهای هستی شناسی و اعتقادی افراد و جوامع را به نمایش گذارند. در این مقاله با استفاده از شیوه‌‌ ی توصیفی-تحلیلی سعی شده است جایگاه فرهنگ به عنوان عامل تعیین کننده در شکل‌‌گیری معماری و پوشاک تبیین شود و در ادامه به عنوان شاهد، تأثیرات عوامل فرهنگی بر بناها و تن‌‌ پوش ‌‌های دوره‌‌ ی صفویّه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها