• چالش های تربیت سیاسی و اجتماعی در تربیت معلم

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 788
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  پژوهش حاضر به بررسی چالش‌های تربیت سیاسی و اجتماعی دانشجو معلمان می ‌پردازد. در این پژوهش در رویکرد روشی از روش مطالعات کتابخانه ای استفاده شده و سپس به تحلیل مطالب جمع آوری شده مبادرت گردیده است. از این روی روش متدولوژیک و شیوه پردازش، توصیفی ـ تحلیلی است و با در نظر گرفتن تربیت صحیح سیاسی و اجتماعی به عنوان متغیر وابسته، و مسئله وفاق ذهنی مربیان از مفاهیم و متغیر‌های تربیتی و همچنین تعهد آنان در مسئله آموزش و توجه به نوآوری‌ ها و انعطاف در برنامه‌ها و توجه به بروز رسانی سیاستگذاری‌ ها و الگویابی و فرهنگ زیسته دانشجو معلمان و تعیین مرز میان حقوق فردی و حقوق جمعی و عقل ارتباطی عقل ابزاری و دیالکتیک و چگونگی نگرش به غرب و تهاجم فرهنگی به عنوان متغیر مستقل، به این نتایج دست یافت که با وفاق ذهنی مربیان از مفاهیم و متغیرهای تربیتی و تعهد آنان و داشتن نگرش صحیح به غرب و تاکید بر الگویابی به جای تحمیل الگو به دانشجو معلم و تاکید بر توسعه کنش ورزی دانشجو معلم و انعطاف در برنامه ‌ها و جدا ندانستن فرد و جامعه از یکدیگر و اولویت دادن به عقل ارتباطی به جای عقل ابزاری و لزوم هدایت آراء دانشجو معلمان در راستای اولویت ‌های سند دانشگاه اسلامی و پر کردن خلاء‌ های فرهنگی برای مقابله با تهاجم فرهنگی می‌توان به تربیت صحیح سیاسی و اجتماعی دانشجو معلمان دست یافت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها