• بررسی تأثیر بیش اعتمادی مدیران بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 1491
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  بیش اطمینانی یا اعتماد بیش از حد به خود می تواند اعتقاد بی اساس درباره توانایی های شناختی، قضاوتها و استدلال شهودی فرد تعریف شود. بیش اطمینانی یکی از مهم ترین ویژگیهای شخصیتی مدیران است که بر ریسک پذیری تأثیر می گذارد. پژوهش حاضر بررسی تأثیر بیش اعتمادی مدیران بر حق الزحمه حسابرسی می پردازد در این مطالعه بیش اعتمادی مدیران با استفاده از سه معیار سنجیده شده است، حق الزحمه حسابرسی که برای محاسبه آن از لگاریتم طبیعی میزان حق الزحمه حسابرسی استفاده شده است. اطلاعات حق الزحمۀ حسابرسی، از یادداشت های همراه صورتهای مالی بخش هزینه های اداری و عمومی یاسایر هزینه ها استخراج شده است همچنین اندازه شرکت، اهرم مالی، عمر شرکت، سودآوری، نرخ بازده داخلی و جریان نقدی عملیاتی به عنوان متغیرهای کنترلی این پژوهش در نظر گرفته شده اند. نمونه پژوهش شامل 147 شرکت برای دورۀ زمانی 1388 لغایت 1393 است، نتایج  نشان می دهد هرسه معیار بیش اعتمادی مدیران بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر مثبت دارد. پیامد و اثر ریسک گزارشگری مالی که به دلیل بیش اطمینانی مدیران پدید می آید، سبب ایجاد ارتباط مثبت بین بیش اطمینانی مدیریت و حق الزحمۀ حسابرسی می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها