همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • آنالیز فاکتورهای تاثیرگذار بر کاربران شبکه های اجتماعی در بازاریابی ویروسی با تاکید بر استراژیهای شبکه ای

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1169
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   امروزه با توجه به گسترش روز افزون استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و سرعت زیاد انتشار اطلاعات در این شبکه ها نیاز به استراتژی های موثر مبتنی بر مدیریتی مناسب در جهت به کارگیری خود افراد حاضر در شبکه برای بیشینه سازی تاثیر تبلیغات شبکه ای به جای روش های پرهزینه مرسوم، حائز اهمیت است. با توجه به ساختارگراف بسیار بزرگ شبکه های مجازی و وجود تعدادکثیری از کاربران، شناخت عوامل و فاکتورهای تاثیر گذار برای بیشینه سازی تاثیر تبلیغات برای مدیران و صاحبان شرکت ها تبدیل به چالش عمده ای شده است. در این مقاله به آنالیز فاکتورهای مختلف تاثیر بر کاربران پرداخته شده است، به همین منظور فاکتورهای حاکم بر تبلیغات مؤثر کالا و خدمات استخراج شده و داده های مورد نیاز از شبکه مجازی facebook ، از 437 نفر نمونه گیری به عمل آمده است. برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون t مستقل و برای پایایی پرسش نامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده های کمی پرسش نامه با استفاده از روش های آماری توسط ابزارهای spss و excel انجام شده است.مبنای ارزش گذاری بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها و نیز آزمایش های انجام شده روی دیتاست شامل 63725 عضو این شبکه با 682063 یال ارتباطی ازکاربران فیس بوک نمایانگر افزایش میزان تاثیر پذیری کاربران در راستای استراتژی های تعیین شده می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها