• طرح های توسعه استراتژیک شهری و ارائه شاخص های سنجش پایداری در کشور های در حال توسعه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 892
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   طرح های توسعه استراتژیک شهری (cds) در ورای الگوهای برنامه ریزی شهری جامع و تفضیلی به دنبال تاسیس سازمان ائتلاف شهرها به وسیله بانک جهانی و مرکز سکونتگاه های انسانی سازمان ملل متحد عینیت پیدا کرده است، طرح توسعه استراتژیک شهری فرآیند تهیه چشم انداز بلند مدت از آینده شهر است که بر اساس آن برنامه های اجرایی کوتاه مدت تهیه می گردد. طرح ها توسعه استراتژیک شهری فرآیندی است که فراتر از ابعاد کالبدی- فیزیکی قدم برداشته و به ابعاد اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی توجه خود را مبذول داشته است، شایان ذکر است که این طرح با توجه ابعاد مطرح شده در گرو مجموعه اقدامات عملیاتی خویش تطبیق با زمینه های فرآیند های توسعه پایدار شهری داشته است. سازمان ائتلاف شهرها با همکاری بانک جهانی و مرکز سکونتگاه های انسانی سازمان ملل متحد با توجه به رسالت اصلی خویش که نایل شدن به توسعه پایدار می باشد به ارائه یک سری معیار و شاخص های پایداری شهری در گرو طرح ها و برنامه های توسعه استراتژیک شهری پرداخته است که این معیارها و شاخص ها در قالب سنجه های ارائه شده در این تحقیق مناسبات دسترسی پیدا کردن به توسعه پایدار شهری را فراهم خواهد ساخت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها