اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • مطالعه عددی روانگرایی پی آبرفتی سدهای خاکی تحت بارگذاری زلزله

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1320
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این تحقیق، روانگرایی پی آبرفتی یک سد خاکی نوعی، در دو شرایط ژئوتکنیکی متفاوت، با استفاده از مدل رفتاری فین به همراه برنامه تفاضل محدود دو بعدی فلک، نسخه شماره 5، به روش تحلیل غیرخطی، مورد مطالعه واقع گردیده و تاثیر احتمالی احداث سد در پتانسیل روانگرایی پی آبرفتی و متقابلاً تاثیر روانگرایی پی بر عملکرد لرزه ای بدنه سد، بررسی گردیده است. همچنین نتایج این تحلیل ها با نتایج تحلیل دینامیکی سد خاکی مستقر بر پی سنگی مقایسه شده است. نتایج حاصل، نشان می دهد که احداث سد، بسته به مشخصات ژئوتکنیکی و عمق استقرار لایه های پی آبرفتی و تراز شتاب بیشینه اعمالی، به دلیل ایجاد سربار ماندگار منجر به افزایش تراکم نسبی، تنش موثر و مدول برشی و کاهش متناظر کرنش های برشی و فشار آب حفره ای در پی آبرفتی می گردد. کاهش یا محو پتانسیل روانگرایی در برخی از نقاط پی آبرفتی از این تاثیر، حاصل می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها