• حل مدل استوار مسئله ی مکان یابی رقابتی پیشرو- پیرو با الگوریتم ازدحام ذرات دو ازدحامی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
  • تعداد بازدید: 2558
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   مسئله ی مکان یابی رقابتی پیشرو-پیرو از تعیین استراتژی بهینه برای دو شرکت رقیب که به ترتیب تصمیم گیری می کنند، تشکیل شده است. رقیب اول، پیشرو، p تسهیل جدید به منظور افزایش سهم بازار خود احداث می کند.از طرف دیگر، او می داند رقیب او، پیرو، نسبت به عمل او واکنش نشان خواهد داد و تسهیلات جدید خود را احداث خواهد نمود.هدف هریک از رقبا حداکثر کردن سهم بازار خود می باشد. از این مسئله به عنوان یک بازی استکلبرگ نیز تعبیر می شود. درحالت رفتار قطعی مشتریان، به مسئله ی پیشرو، مسئله ی (rïp)-centroid و به مسئله ی پیرو، مسئله ی (rïxp)-medianoid می گویند. طبق تحقیقات اخیر پیچیدگی نسخه ی گسسته ی مسئله پیشرو از نوع å2p-hard تشخیص داده شده است. در مسئله ی حاضر، فرض بر این است که تعداد تسهیلات جدید پیرو برای پیشرو نامعلوم است اما حالت های ممکن و تاحتمال رخداد هریک، برای او مشخص است. ارائه دهندگان این مدل با استفاده از رویکرد استوار، این مسئله را فرمول بندی کرده اند اما به علت پیچیدگی زیاد آن، تنها به حل مسئله در ابعاد کوچک و با روش شمارش کل حالات پرداخته اند. در این مقاله الگوریتم فرا ابتکاری ازدحام ذرات دو ازدحامی برای حل این مسئله در ابعاد بزرگ به کار گرفته می شود. برای ارزیابی کارایی الگوریتم ارائه شده، در ابعاد کوچک جواب حاصل از الگوریتم با جواب به دست آمده از gams مقایسه شده و در ابعاد بزرگ نیز، جواب حاصل از الگوریتم پس از چندین بار اجرا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم