• ارزیابی مقایسه ای استراتژی های تامین تحت شرایط ریسک در زنجیره تامین شرکت تولیدکننده قطعات خودرو

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
  • تعداد بازدید: 1533
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مطالعه به این سوال پاسخ داده می شود که مناسب ترین استراتژی تحت شرایط ریسک و با هدف، کاهش هزینه ها از طریق ایجاد تناسب میان عرضه و تقاضا، در زنجیره تامین شرکت تولید کننده قطعات خودرو کدام است؟ برای این منظور، سه استراتژی مدیریت موجودی توسط فروشنده، برنامه ریزی پیش بینی و بازپرسازی جمعی و استراتژی ناب چابک که از استراتژی های ایجاد تناسب میان عرضه و تقاضا هستند، بر مبنای دو شاخص هزینه و شکاف میان عرضه و تقاضا از طریق شبیه سازی مونت کارلو، مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرند. با اجرای شبیه سازی در برنامه کریستال بال و تحلیل واریانس چند متغیره از نتایج، مشخص شد که در سطح اطمینان 90 و 99 درصد، استراتژی ناب چابک نسبت به دو استراتژی دیگر به میزان بالاتری شکاف میان عرضه و تقاضا را کاهش داده است. اما از لحاظ شاخص هزینه، در سطح اطمینان 90 درصد، استراتژی برنامه ریزی پیش بینی و بازپرسازی جمعی، هزینه را به میزان بیشتری کاهش می دهد، و در سطح اطمینان 99 در صد هر دو استراتژی ناب چابک و برنامه ریزی پیش بینی و بازپرسازی جمعی به یک میزان هزینه را کاهش می دهند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها