جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
10 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه یزد
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 10 مقاله
  توضیحات : استاد گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی صنایع
  • گرایش : صنایع
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها