• بهینه سازی کیفی زمانبندی پروژه های نرم افزاری با روش کلونی مورچگانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
  • تعداد بازدید: 1709
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   امروزه با افزایش نیاز به محصولات و خدمات با کیفیت نرم افزاری، مدیریت کارای پروژه های مرتبط، امری ضروری است. این مهم در مورد پروژه های بزرگ و پیچیده نرم افزاری که نیازمند ایجاد یک برنامه زمانی بهینه برای تقسیم وظایف پروژه بین متخصصان است، بیشتر بروز پیدا می کند. مطالعه ادبیات این موضوع نشان می دهد که بیشتر تحقیقات صورت گرفته به کاهش زمان اتمام پروژه و هزینه های آن تمرکز داشته اند، در حالی که کیفیت محصول نهایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو مقاله حاضر با ارائه رویکردی چندهدفه به دنبال برنامه ریزی پروژه های نرم افزاری تحت شرایطی است که سطح کارایی پروژه بیشینه شود به نحوی که هزینه ها و زمان انجام پروژه کمینه گردند. برای این منظور، پارامترهای کیفی از جمله مهارت های افراد و میزان اضافه کاری تحمیل شده در کل پروژه مدنظر قرار گرفته است. با توجه به پیچیدگی مدل پیشنهادی، از روش بهینه سازی کلونی مورچگان استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که افزایش تعداد مهارت های افراد باعث کاهش نیاز به نیروی انسانی لازم برای انجام هر وظیفه می شود. در نتیجه درصد اضافه کاری مورد نیاز در پروژه کاهش می یابد و به تبع آن سطح کارایی پروژه افزایش خواهد یافت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها