• ارائه یک مدل برنامه ریزی خطی کسری احتمالی برای مدیریت ضایعات (شهر یزد)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1803
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف از پیاده کردن یک سیستم پایدار مدیریت ضایعات، انتخاب مناسب ترین گزینه دفع ضایعات با توجه به شرایط محیطی، اجتماعی و اقتصادی یک جامعه است که این امر منجر به بهبود عملکرد سامانه مدیریت پسماند می شود. در این تحقیق از مدل ژئو و هانگ در زمینه کاربرد برنامه ریزی خطی کسری تصادفی در بحث مدیریت ضایعات، در شهر یزد استفاده شده است. این مدل در شرایطی که تابع هدف آن از نسبت دو مقدار مختلف تشکیل شده و مقادیر سمت راست محدودیت ها تصادفی هستند استفاده می شود. با توجه به داده های مسئله و نتایج به دست آمده از حل مدل برنامه ریزی کسری با استفاده از نرم افزار چنین نتیجه می شود که در مدل برنامه ریزی کسری بین کارایی سیستم و سطح احتمال رابطه متقابل وجود دارد و با افزایش آن، کارایی سیستم افزایش و هزینه سیستم کاهش پیدا می کند. همچنین مدل نسبت به پارامتر درآمد حاصل از بازیافت حساسیت بالاتری دارد. با افزایش درآمد کارایی به سطح بالاتری منتقل می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم