• ارائه یک روش ابتکاری برای زمانبندی مسائل تک ماشینه با فعالیت تعمیرات و نگهداری دوره ای

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 847
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مقاله مساله زمانبندی تک ماشینه با کارهای غیر قابل انقطاع و فعالیت تعمیرات و نگهداری دوره ای، با هدف کمینه کردن مدت زمان تکمیل کارها، تحت دو استراتژی مورد بررسی قرار گرفته است. نخستین استراتژی انجام فعالیت تعمیرات و نگهداری بر روی ماشین پس از یک پریود زمانی از قبل مشخص شده و دومین استرتژی توقف ماشین به منظور تعویض ابزار، پس از انجام تعداد مشخصی کار بر روی ماشین است. در ابتدا برای این مسئله یک مدل ریاضی جدید ارائه شده است و از آنجایی که مسأله مورد بررسی در کلاس مسائل np-hard قرار می گیرد، یک الگوریتم ابتکاری برای حل آن ارائه شده است. نتایج محاسباتی نشان دهنده حصول جواب های بهینه و یا نزدیک به بهینه، برای مسائل آزمایشی طراحی شده، توسط الگوریتم پیشنهادی و نیز عملکرد بهتر الگوریتم ابتکاری پیشنهادی نسبت به دو الگوریتم ابتکاری موجود در ادبیات برای حل این مسأله است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها