همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • توجه به ارزش های معماری بومی؛ عاملی برای ارتقای هویت در سیمای شهری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 856
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  رشد شکاف بین گذشته و حال و فرسایش فرهنگ بومی، لزوم توجه بیشتر  معماران به کالبد معماری بومی را ایجاب می کند. با انتشار روز افزون فرهنگ های غالب زمان ما و اقتصاد صنعتی جدید، مظاهر تاریخی فرهنگی موجود در سرزمین های دور دست از جمله معماری بومی رو به زوال بوده و انسان از بازشناسی محدوده های فرهنگی و معماری بومی، قبل از ثبت مشخصات آن ها، محروم می گردد. نمونه های فرهنگ سنتی و کالبد این معماری که در زمان حاضر یافت می شوند هریک در خود پیامی از دوره های مختلف تاریخ نهفته دارند. مطالعه هنر و معماری بومی می تواند سر فصل رهایی بخش معماران از الگوبرداری نادرست معماری بی هویت امروزی در طرح های خود باشد. این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی_ تحلیلی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای، ضمن بیان تعاریف مختلف معماری بومی در جستجوی هویت برای ارتقای کیفیت طراحی در سیمای شهری می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها