• بررسی تأثیر نوع بدهی بر عملکرد در شرکت های با مالکیت خانوادگی و غیر خانوادگی در شرایط رکود اقتصادی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/23
  • تعداد بازدید: 214
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی تأثیر نوع بدهی بر عملکرد در شرکت های با مالکیت خانوادگی و غیر خانوادگی در شرایط رکود اقتصادی

  مروری بر ادبیات رفتاری و عملکرد شرکت های خانوادگی نشان می دهد که تحقیقات در تلاش برای ارزیابی عملکرد بهتر یا ضعیف تر شرکت های خانوادگی با توجه به جوانب مختلف بوده اند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر بدهی های بلند مدت بر عملکرد در شرکت های با مالکیت خانوادگی و غیر خانوادگی در شرایط رکود اقتصادی بود.

  با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 91 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389 تا 1396 انتخاب گردید. با توجه به متغیرها و مبانی نظری پژوهش شش فرضیه برای پژوهش مطرح شد و برای آزمون فرضیه ها از روش های اقتصاد سنجی استفاده شد.

  نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که بین بدهی های کوتاه مدت و عملکرد شرکت های خانوادگی رابطه معناداری وجود دارد. بین رکود اقتصادی و بدهی های کوتاه مدت و عملکرد شرکت های خانوادگی رابطه معناداری وجود داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها