• بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی یک پارچه بارلو بر حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال پانیک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/23
  • تعداد بازدید: 168
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی یک پارچه بارلو بر حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال پانیک

  یکی از عناصر مهم برای هر فرد، سلامت عمومی اوست. لذا هدف این پژوهش تعیین میزان اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر کاهش حساسیت اضطرابی و بازداری هیجان و افزایش ارزیابی مجددشناختی در افراد مبتلا به اختلال پانیک بود. مطالعه حاضر، پژوهشی نیمه تجربی با گروه مداخله و کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه افراد مبتلا به اختلال پانیک در شهر مشهد مقدس بود، که به شیوه هدفمند، در هرگروه تعداد 9 بیمار انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه حساسیت اضطرابی فلوید و همکاران ( 2005 ) وتنظیم هیجان گراس و جان ( 2003 ) بود.

  گروه مداخله طی 12 جلسه 90 دقیقه ای تحت درمان فراتشخیصی یکپارچه قرار گرفتند، در حالی که در این مدت گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. و پس از اتمام درمان پس آزمون و پیگیری به عمل آمد. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان دادکه درمان فراتشخیصی یکپارچه بر کاهش حساسیت اضطرابی و بازداری هیجان و افزایش ارزیابی مجددشناختی تاثیر معنادار دارد ( p<0.05 ). درمان فراتشخیصی یکپارچه بر کاهش حساسیت اضطرابی، بازداری هیجان و افزایش ارزیابی مجددشناختی افراد مبتلا به اختلال پانیک موثر است. پیشنهاد می شود با به کارگیری این متغیرها از سوی مراکز درمانی، سایر ارگان ها و سازمان های مرتبط بتوان در راستای بهبود وضعیت سلامت روان افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی خصوصا اختلال پانیک گامی مؤثر برداشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها