• بررسی و تحلیل کتاب خوانداری سوم دوره ابتدایی با روش کلوز

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/12/09
  • تعداد بازدید: 150
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی و تحلیل کتاب خوانداری سوم دوره ابتدایی با روش کلوز

  هدف از این مطالعه، ارزیابی، سنجش خوانایی کتاب خوانداری پایه سوم ابتدایی براساس شاخص کلوز و دسترسی به میزان پایبندی محتوای آن به رعایت اصول برنامه ریزی در تنظیم ساختار است.

  روش تحلیل محتوا از روش های توصیفی می باشد و شاخص ارزیابی در این پژوهش کلوز می باشد. جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش، کتاب خوانداری پایه ی سوم بوده است. برای اجرای روش کلوز، یک نمونه تصادفی شامل 20 دانش آموز کلاس سوم ابتدایی شهر مشکان انتخاب شد و برای جمع آوری اطلاعات از آزمون محقق ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که محتوای مطالب در سطح آموزشی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها